Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιστροφή προϊόντων είναι να έχετε στην κατοχή σας το σχετικό παραστατικό αγοράς που αποδεικνύει την συναλλαγή (π.χ, Απόδειξη Λιανικής, Τιμολόγιο Πώλησης/Δελτίο Αποστολής κ.ο.κ).Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος απευθυνθείτε στο Φαρμακείο μας pharmaplaza e-shop για την αντικατάσταση αυτού. Το Φαρμακείο μας pharmaplaza e-shop θα αντικαταστήσει το προϊόν εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου και σύμφωνα με την πολιτική επιστροφών του Φαρμακείου pharmaplaza e-shop.Επιστροφές προϊόντων γίνονται δεκτές εντός 14 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόδειξης, εφ’ όσον τα προϊόντα δεν έχουν ανοιχθεί ούτε χρησιμοποιηθεί. Όπως προβλέπεται στα άρθρα 3ε έως 3ια Ν. 2251/1994 δεν ισχύει δικαίωμα επιστροφής α) στην προμήθεια αγαθών τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα. (Όλα τα προϊόντα βρεφικού γάλακτος δεν επιστρέφονται), β) στην προμήθεια σφραγισμένων αγαθών τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, γ) στην προμήθεια αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένων και δ) στην προμήθεια αγαθών τα οποία, μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία.ΠΡΟΣΟΧΗ:Για να επιστρέψετε κάποιο από τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο +30 2810 223955 για να σας καθοδηγήσουμε σχετικά με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε ανάλογα με το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε. Μπορείτε επίσης να στείλετε email μέσω της παρακάτω φόρμας:Όνομα (Απαραίτητο να συμπληρωθεί)Επίθετο (Απαραίτητο να συμπληρωθεί)Email (Απαραίτητο να συμπληρωθεί)Μήνυμα (Απαραίτητο να συμπληρωθεί)